NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

ŽILINA MICRO CUP vol.1
VÝSLEDKY

Loď Meno rok nar. Klub reg.č. Rozjazdy Body
SVK4
Kondor
Juraj Nosko
1952 SYKT
108 034
1
2
3
1
3
1
8
Ľubomír Nosko
1993
YCSP
110 371
Jozef Sedlačko
1993
YCSP
110 414
AUT41
Mária
Juraj Potucký
1955 JKSO
326 001
3
1
2
3
2
4
11
Martin Potucký
1987 JKSO
326 002
Ľuboš Kurej
1963
FYCS
317 042
SVK10
Arsinoe
Tomáš Chudík
1972
KŠJZA
226 001
2
5
1
2
4
7
14
Igor Ščamba
1958
KŠJZA
226 057
SVK98
Greyhound
Michal Kelemen
1980 YCTRIM
224 042
4
3
4
4
1
2
14
Ladislav Kelemen
1959
KŠJZA
226 063
Richard Malovaný
1991
YCTRIM
224 051
SVK64
Arzén
Ondrej Lenárt 1944
KŠJZA
226 020
5
7
7
5
D
S
Q

3
27
Stanslav Fedor
1946
KŠJZA
226 014
SVK2003
Cmota
Matej Petrík
1985
JKPO
301 168
7
4
5
7
6
6
28
Marek Polaček
1985
JKPO
301 176
Lenka Čičatková
1991
   
SVK71
Zafír
  
Karol Hrubják
1968
YC-H2O
230 004
6
6
6
6
5
5
28
Miroslav Fedor
1971
KŠJZA
226 018

DNC - Nebola na štarte
DSQ - Diskvalifikovaná
OCS - Predčasný štart
DNF - Nedokončila
DNS - Neodštartovala
Červenou farbou je označená rozjazda, ktorá bola škrtnutá


GALÉRIAVIDEOROZPIS

 ČTK:  201/15
 Miesto: Vodné dielo Žilina
 Dátum:  18. 4. 2015-19.4.2015
Vypisuje:
Slovenský zväz jachtingu
Usporiadateľ:
Klub športového jachtingu Žilina
Riaditeľ:
Roman Štaffen
Pravidlá:
Preteky sa budú riadiť pravidlami, tak ako sú definované v Pretekových pravidlách jachtingu.
Budú platiť tieto ustanovenia:
  • Všeobecné plachetné smernice VPS 2015
  • Doplnok plachetných smerníc - Trate a značky
Ak by bol rozpor v texte v rôznych jazykoch, slovenský text má prednosť.
Spôsobilosť a účasť:
Preteky sú otvorené pre lode nasledujúcich tried, ktorých každý člen posádky spĺňa požiadavky Smernice 19 ISAF, Kódex spôsobilosti:
 Trieda  Micro KJP
 Koeficient  5  3
 Štartovné, €
 25  25
Lode sa môžu prihlásiť vyplnením tlačiva prihlášky SZJ a zaplatením štartovného. 
Dodatočné prihlášky sa môžu prijímať do konca pretekov.
Časový program:
Registrácia: 18.4.2015  8:00 - 10:00 v kancelárii pretekov v lodenici Klub športového jachtingu Žilina
Plánovaný počet rozjázd je 8 pre každú triedu.
Plánovaný čas znamenia výzvy pre prvú rozjazdu je 18.4.2015 o 11:00.
Štarty ďalších rozjázd podľa vyhlášok a znamení PK.
V jeden deň môže byť najviac byť najviac 8 rozjázd..
Posledný možný čas znamenia výzvy je 19.4.2015 o 14:00.
Meranie:
Každá loď musí pri registrácii predložiť platný premeriavací certifikát.
Plachetné smernice:
Plachetné smernice a ich doplnky budú zverejnené pri začiatku registrácie.
Trate:   
Trate sú uvedené v doplnku plachetných smerníc.
Vzdanie sa zodpovednosti:
Pretekári sa zúčastňujú pretekov jedine na svoju vlastnú zodpovednosť. Pozri Pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať. Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovedosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie či smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu alebo po pretekoch.
Ďalšie informácie:
Kontaktujte prosím usporiadateľa pretekov: +421 905 551873 Tomáš Chudík

Roman Štaffen                    
riaditeľ pretekov   
Peter Oršula
hlavný rozhodca


wordpress-hosting.me     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 
KALENDÁR AKCIÍ - 2017 
 
 28.10. Modrá stuha Žiliny
 
 
PRIHLÁSENIE 

Prihlasovacie meno:
Heslo:

 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.